Marijke Böinck

Holistisch therapeute voor paarden en honden

Filosofie

Holistisch is afgeleid van het woord holisme en omvat een gezondheidsaanpak die uit gaat van de balans in het gehele lichaam. Het paard wordt als geheel benaderd, waarbij de relatie tussen lichaam en geest onlosmakelijk is. Het uiteindelijke steven is een gezonde geest in een gezond lichaam.

In de holistische geneeskunde wordt gesteld dat een lichaam ziek kan worden door veel verschillende invloeden. Door deze invloeden wordt het natuurlijke evenwicht in het lichaam verstoord. De weerstand vermindert en de kans op ziektes wordt vergroot. Als er meer (negatieve) invloeden van buitenaf zijn, is de kans op weerstand vermindering en dus op ziektes groter.
De ziel kan worden beschadigd door eerdere negatieve ervaringen uit de omgeving. De psychische toestand is bepalend voor de mate van weerstand. Door de psychische toestand om te buigen naar een positieve, kan dit weer heilzaam werken op het ziekteverloop.

De geestelijke toestand is dus van invloed op de lichamelijke toestand. Vanuit die denkwijze dienen lichaam en geest met elkaar in balans te worden gebracht en als één (positief) geheel te gaan functioneren.